Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.
Tin tức

Thông báo chính thức lịch làm việc công ty 2020