Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.
Tin tức

Event sinh nhật công ty lần thứ 9