Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.
Tin tức

(日本語) 【ベトナム・ハノイ】日系オフショア開発企業、3社合同視察ツアーのご案内

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 日本語.