Mọi nhân viên sẽ không chuyển việc và không cần thiết phải chuyển việc.
THÀNH VIÊN LIFETIMETECH
MATSUNAGA MASAHIKO / 松永 正彦

CEO

Ho Hai Thanh (Mr.)

CTO / Engineering Director

Nguyen Thanh Tung (Mr.)

CFO

Nguyễn Thế Nam (Mr.)

Senior Engineering Manager

Nguyễn Ngọc Ánh (Ms.)

Assistant Director

Nguyễn Thị Phạm Hoàn (Ms.)

Bridge SE